Om Lauget

Trondheim malermesterlaug (TML) ble stiftet i 1889, og er et aktivt og fremtidsrettet Laug. Medlemsbedriftene er tilsluttet Opplæringskontoret for Overflateteknikk og har sine lærlinger organisert der. Og får kvalitetssikra opplæringen av lærlingene og tilbud om diverse lærlingekurs.

Lauget har som sitt største virke å være et serviceorgan for medlemmene. Vi er også tilsluttet kollektivt følgende foreninger:

De fleste av våre medlemsbedrifter er også tilsluttet Håndtverkerforeningen i Trondheim.

Laugets medlemsbedrifter er tilsluttet en garantiordning for forbrukere. Oppstår det uenighet mellom deg som forbruker og en av våre medlemsbedrifter, kan Laugets skjønns-komité kontaktes for å befaring og en uavhengig rapport. Dette er gratis for forbrukeren.
Se også www.mlf.no for mer informasjon om garantiordningen ved malerarbeid.

Laugets medlemsbedrifter er miljøbevisste. Blant annet har flere av bedriftene Miljøfyrtårn-sertifikat.

Lauget startet i 1989 et Opplæringskontor for å jobbe med rekruttering og følge opp lærlinger i læretiden, samt en del kursvirksomhet. Å gi ungdom en utdanning med lønn som lærling og etter hvert et svennebrev og fast jobb synes våre medlemsbedrifter er veldig viktig. Bedriftene vil gjerne ta et samfunnsansvar og gi ungdommer en slik mulighet.
Klikk via vår meny her på siden og les mer om Opplæringskontoret for Overflateteknikk .

Vi kan hjelpe deg med utarbeidelse av beskrivelser for anbud etc.

Våre medlemsbedrifter

 • Utfører de fleste arbeidsoppdrag, som
 • Innvendige malerarbeider
 • Dekorative- og gamle malingsteknikker
 • Tapetsering av vegger og foliering av glassflater
 • Gulvbelegg
 • Vinylbelegg på vegger og gulv i våtrom
 • Sliping og lakkering av parkettgulv
 • Utvendige tre- og murfasader
 • Malingsfjerning på mur- og trefasader
 • Nybygg-oppussing-rehabilitering
 • Store og små arbeidsoppdrag

Ta kontakt med våre MEDLEMSBEDRIFTER og be om pristilbud.

Er oppdraget lite og må gjøres tvert! Sjekk https://smajobbgaranti.no/
Småjobbgaranti.no er en portal hvor visse bedrifter lover å komme til kunde innen 5 virkedager og utføre småoppdrag inntil én arbeidsdag (7,5 times arbeid).

Ingar Strand
Daglig leder
Opplæringsrådgiver
Maler- og byggtapetsermester

Mobil: 900 87 387
strand@malermestrene-trondheim.no

Garantiordningen

VELG TRYGGHET

Du kan føle deg trygg hvis du engasjerer et medlem av Malermestrenes Landsforbund (MLF) og Trondheim Malermesterlaug fordi forbundet kun har medlemmer med mesterbrev. Dessuten garanterer forbundet for sine bedrifter. Hvis bedriften/medlemmet går konkurs går du skadefri (forutsatt at det ikke er en uløst juridisk tvist mellom partene som må løses først). MLF garanterer for at en annen medlemsbedrift fullfører arbeidet med inntil kr 50.000, – for oppdraget, som er omfattet av malerfaget etter Norsk Standard 3420 del T: Maler og beleggsarbeider.

HVA GJELDER GARANTIEN FOR?

Garantien dekker krav inntil kr 50.000, -. For å bli behandlet må kravet være større enn kr 7.500, -. Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom MLF medlemmer (oppdragstaker) og en forbruker etter Håndverkertjenesteloven. Garantien dekker alt arbeid på bygninger som er til personlig bruk for kunden selv og kundens nærmeste, dvs. oppussing av hus og hjem, hytter, garasjer osv. Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging. Garantien gjelder heller ikke for borettslag. Øvrige vilkår finner du her.

HVORDAN GÅR DU FREM HVIS DU VIL KLAGE?

Har du krav mot malermesteren, bør du først prøve å bli enig med bedriften. Blir dere ikke enige, kan du klage til den lokale skjønnskomiteen. Klagen må skje skriftlig. Det finnes 18 skjønnskomiteer i landet. Opplysninger om din lokale skjønnskomite får du ved å kontakte oss. For klagesaker i Trøndelag sør for Stjørdal kan du kontakte:
strand@malermestrene-trondheim.no