Bli Industrimaler

Hva gjør en industrimaler?

Industrimalern jobber med å forbehandle stålkontruksjoner og metaller. arbeidet omfatter korrosjonsvern (vern mot rust) på stål, metall og betong innenfor petroleumsindustri, bygg og anlegg, skipsverft, mekanisk industri og kraftverk. Industrimalerens arbeid bidrar til å sikre levetiden for landets viktigste industrianlegg.

Hvor kan jeg jobbe?
Som industrimaler kan du få jobb i mekanisk industri, verksted-, skipsverft- og oljeindustrien, til lands og til vanns.

Personlige egenskaper
Du må kunne arbeide planmessig, systematisk og nøyaktig, ha gode fagkunnskaper og basiskunnskaper om hvilke miljøbelastninger arbeidsplassen utsettes for, blant annet ergonomi og bruk av helsefarlige stoffer. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

FAKTA
Yrkesbetegnelse: Industrimaler
Lønn: 1. halvår 30 %, 2. halvår 40 %, 3. halvår 55 % og 4. halvår 75 % av nyutdannet fagarbeider. 

Se også: www.kis.bnl.no for andre opplysninger