Malermestrenes Landsforbund (MLF)

Alle laug i Norge er med i Malermestrenes Landsforbund. Og der er det mange nyheter som ruller inn hele tiden. Samt Garantiordningen på privatoppdrag. Bruker man mesterbedrift tilslutta laug og mlf så får kunden en kvalitetsgaranti. Vi sender ved en evt klage 2 personer fra lauget for befaring og rapport. Er det for dårlig utført ut fra kundens valg av kvalitet så blir jobben fiksa på regninga til Garantifondet sentral i MLF

Om MLF
Malermestrenes Landsforbund (MLF) er bransjeforeningen for norske mesterbedrifter innen maler- og overflateteknikk. Vi har 18 lokale laug og en administrasjon i Oslo. Vi jobber sammen lokalt og nasjonalt for å bedre bransjens rammevilkår.

Sammen med 14 andre foreninger utgjør vi Byggenæringens Landsforening (BNL), som i dag er nest største forening i NHO.

Dette gjør vi:

  • Vi arbeider aktivt for å styrke kompetansen og ivareta lønnsomhet i bransjen
  • Vi arbeider for å være en seriøs og respektert næring
  • Vi arbeider for et sikkert og trygt arbeidsmiljø i bedriftene
  • Vi arbeider for en lønnsom og respektert næring
  • Vi sikrer at medlemsbedriftene får tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft
  • Vi sikrer konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i et produktivt, fleksibelt og inkluderende arbeidsmarked
  • Vi bidrar til utvikling av en miljøvennlig og bærekraftig bransje

Garantiordningen

VELG TRYGGHET

Du kan føle deg trygg hvis du engasjerer et medlem av Malermestrenes Landsforbund (MLF) og Trondheim Malermesterlaug fordi forbundet kun har medlemmer med mesterbrev. Dessuten garanterer forbundet for sine bedrifter. Hvis bedriften/medlemmet går konkurs går du skadefri (forutsatt at det ikke er en uløst juridisk tvist mellom partene som må løses først). MLF garanterer for at en annen medlemsbedrift fullfører arbeidet med inntil kr 50.000, – for oppdraget, som er omfattet av malerfaget etter Norsk Standard 3420 del T: Maler og beleggsarbeider.

HVA GJELDER GARANTIEN FOR?

Garantien dekker krav inntil kr 50.000, -. For å bli behandlet må kravet være større enn kr 7.500, -. Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom MLF medlemmer (oppdragstaker) og en forbruker etter Håndverkertjenesteloven. Garantien dekker alt arbeid på bygninger som er til personlig bruk for kunden selv og kundens nærmeste, dvs. oppussing av hus og hjem, hytter, garasjer osv. Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging. Garantien gjelder heller ikke for borettslag. Øvrige vilkår finner du her.

HVORDAN GÅR DU FREM HVIS DU VIL KLAGE?

Har du krav mot malermesteren, bør du først prøve å bli enig med bedriften. Blir dere ikke enige, kan du klage til den lokale skjønnskomiteen. Klagen må skje skriftlig. Det finnes 18 skjønnskomiteer i landet. Opplysninger om din lokale skjønnskomite får du ved å kontakte oss. For klagesaker i Trøndelag sør for Stjørdal kan du kontakte:
strand@malermestrene-trondheim.no