Kontorets ansatte


Opplæringskontoret - Målekontoret - LaugskontoretIngar Strand  
Daglig leder / Opplæringsrådgiver
Maler- og byggtapetsermester / Pedagog
Telefon:  73 84 39 93 
Mobil:  900 87 387 
strand@malermestrene-trondheim.no 
Stig Kleive
Oppmåler
Telefon:  73 84 39 90 
Mobil:  954 41 325 
kleive@malermestrene-trondheim.no

Levert av