patek phillippe replica watch
kurtkoy escorttuzla escort

Malermestrenes Servicekontor AL

Er et servicekontor for medlemsbedrifter tilsluttet Trondheim malermesterlaug

og andre som

  • Kommune
  • Arkitekter
  • TOBB/Borettslag
  • NTNU
  • Private byggherrer
  • Etc.

Dette gjelder mengdeberegning/anbudsbeskrivelser.
Med anbudsbeskrivelser fra Malermestrenes Servicekontor AL, vil du kunne få sammenlignbare anbud fra flere malermestere.

Se eksempel på anbudsbeskrivelse.

Malermestrenes Servicekontor AL kan også engasjeres av forbrukere i tvistesaker, der ikke-medlemmer av Lauget er involvert (Lauget har en egen skjønnskomite når medlemmer er involvert).
Tvistesakene kan gjelde spørsmål om pris eller faglig utførelse.
 
For våre medlemsbedrifter utfører vi

  • Mengdeberegning etter tegning eller oppmåling på stedet.
  • Utarbeiding av anbudsbeskrivelser.
  • Hjelp i tariffspørsmål og Norsk Standard, NS 3420
Levert av